REFERENSER - VVS-ENTREPRENADER FÖR OLIKA OBJEKT

VI HAR UTFÖRT HUNDRATALS OLIKA VVS-ENTREPRENADER. HÄR NÅGRA VALDA OBJEKT.

VASA CENTRALSJUKHUS, ENTREPRENAD OCH ÅRSAVTAL

Vi har utfört ventilations entreprenader vid Vasa centralsjukhus. Sterila förhållanden på sjukhuset kräver en särskilt ren och säker ventilation, som stöder medicinsk vård och omsorg. Vi har ingått ett årligt avtal med sjukhuset, som omfattar all ventilations renovering och underhåll, enligt kundens önskemål. Vi kan ta hänsyn till kundernas specifika behov när det gäller ventilationen, och att dessa resultat fungerar på bästa möjliga sätt.


ABB, VVS-ENTREPRENAD

Vi har utfört (luftkonditionering) ventilations entreprenader för ABB (industriområde) i Vasa under många år. I industrifastigheter kan det finnas specialkrav som behöver beaktas b.la. kravet på luftens renhet, som är högre jämfört med andra objekt. Vi är specialiserade på den här typen av krävande ventilations applikationer som kräver mer detaljerad och bättre än normala förhållanden när det gäller ventilation (luftkonditionering).

ABB är ledande inom kraft- och automationsteknik och ABB:s produkter, system och tjänster förbättrar industri- och energiföretagens konkurrenskraft på ett miljövänligt sätt. ABB-koncernen är verksam i mer än 100 länder och har runt 145 000 anställda, varav c. 7 000 jobbar i Finland.


ALERE (campus), SANERINGSENTREPRENAD

Vi utförde en omfattande och heltäckande ventilations-renovering vid Alere, Vasa yrkeshögskola  och yrkeshögsskolan Novias nya gemensamma campus. Förutom ventilations installationerna utförde vi även i bruk tagningen av systemet. Detta krävande saneringsobjekt, öppnades för eleverna i slutet av 2016.


BERGÖ SKOLA, VVS-ENTREPRENAD

Vi fungerade som omfattande VVS-entreprenör vid Bergö Skolan (Malax kommun). Vi installerade bergvärme som är den enda värmekällan i skolan. Varmvatten produktionen sker också med bergvärme. I vår entreprenad ingick även ventilations installationen. Skolbarnen i Bergö fick ta sin renoverade skola i bruk på våren 2015.


VASA ELEKTRISKA WITERMO, VVS ENTREPRENAD

Vi utförde Witermo-pannutrymmets VVS-entreprenad. För pannutrymmets överskottsvärme och ersättningsluft, byggdes ett för ändamålet nytt ventilationsmaskinrum på den befintliga byggnadens tak. I ventilationsmaskinrummet monterades axialfläktar för att ombesörja detta. I samma utrymmen monterades även en ventilationsmaskin med återvinning för att ombesörja den allmänna ventilationen av Witermo utrymmet. Projektet färdigställdes till kundens förfogande i slutet av 2016.