KUNDVÄNLIG OCH HELTÄCKANDE SERVICE!

VI ÄR SPECIALISERAD PÅ VENTILATION OCH LUFTKONDITIONERING.
VI ERBJUDER ÄVEN ALLA ANDRA TJÄNSTER MED ANKNYTNING TILL VVS-ENTREPRENAD.


RENOVERINGAR

Renoveringsentreprenad kan göras upp enligt kundens behov allt från små reparationer till större renoveringar. Vår höga kompetens och personalens kontinuerliga utbildning möjliggör ett brett utbud av VVS-kontrakt för olika typer av objekt. Vi renoverar bl.a. bostäder, industribyggnader och offentliga byggnader samt affärsbyggnader. Vi utför även extremt krävande renoveringar.


NYPRODUKTION OCH BYGGFÖRETAG

Förutom saneringsobjekt utför vi även VVS-entreprenader i nybyggen, där ansvarar vi för hela utformningen av VVS-system, installation, provning och i bruk tagning.

Vid nybyggen integreras VVS-system och -utrustning med den senaste byggtekniken, och därför följer vi kontinuerligt förändringarna i branschen och reagerar på dem.

Vi har under många år gjort samarbete med flertalet ledande byggföretag och har utvecklat utmärkta lösningar för bostäders- och affärslokalers VVS-system.